KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę czipserwis.pl w Suwałkach zgodnie z poniższymi zasadami:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
serwis komputerowy czipserwis.pl w Suwałkach.

2. Siedziba Administratora:
ul. Utrata 4C lok. 3A, 16-400 Suwałki, tel. +48 609 906 516, adres e-mail: serwis@czipserwis.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w firmie czipserwis.pl w Suwałkach na podstawie:

 • obowiązujących przepisów prawa.

 • zawartych umów.

 • udzielonej zgody:

w celu:

 • realizacji określonych zadań.

 • realizacji zawartych umów; cywilnoprawnych oraz w zakresie realizacji zamówień publicznych.
   

4. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez serwis komputerowy czipserwis.pl w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach archiwizacji.

5. W związku z przetwarzaniem przez serwis komputerowy czipserwis.pl, Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści danych z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zobowiązany jest serwis komputerowy czipserwis.pl.

 • sprostowania danych.

 • usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Państwa zgody; w pozostałych przypadkach, w których serwis komputerowy czipserwis.pl przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji.

 • ograniczenia danych osobowych.

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których serwis komputerowy czipserwis.pl ma uprawnienia do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
   

6. W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, lecz nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.